பணிச்சபை – TCC Central Committee Members for the Years 2018 -2020

—————————————————————————————————————————————————————————————–

பணியக இயக்குனர் /Chairman

அருட்பணி எல்மோ ஜெயராசா

Rev.Fr.Elmo Arulnesan

020 8870 6257 – 07484354862

——————————————————————————————————————————————————————————————-

துணை தலைவர் / Vice Chairman 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————-

பணியக செயலாளர்

திரு.நிமல் கபிரியேல் பிள்ளை 

Mr. Nimal Gabriel Pillai
07890998336

gnimal@hotmail.com

——————————————————————————————————————————————————————————————-

அலுவலக  செயலாளர்

திரு. சீலன் பஸ்ரியான்பிள்ளை

Mr. Seelan Bastianpillai
07949766155

——————————————————————————————————————————————————————————————-

மறைமாவட்ட தொடர்பாளர்  

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————-

நிதி பொறுப்பாளர்

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Media

Mr. Nimal Kulas  

திரு. நிமல் குலாஸ் 

07853355757

nimalkulas@hotmail.co.uk

——————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

 

Menu Title