“”இயேசு மற்றும் அவரின் திருச்சபையின் மிக உன்னத செபமே திருநற்கருணை””

இயேசு மற்றும் அவரின் திருச்சபையின் மிக உன்னத செபமே திருநற்கருணை (World Catholic News 12.10.2012) மற்ற நாடுகளைப்போல் அல்லாமல் இத்தாலியில் கிறிஸ்து பிறப்புக் காலக் கொண்டாட்டம் என்பது சனவரி மாதம் ஆறாம் தேதி திருக்காட்சி திருவிழா வரைத் தொடரும் ஒன்று. பள்ளிகளுக்கெல்லாம் அதுவரை விடுமுறைதான். பன்னிரெண்டு...

திருத்தந்தை : திருஅவை கிறிஸ்துவின் இறையாட்சியைப் பரப்பும் கடமையைக் கொண்டுள்ளது

திருத்தந்தை : திருஅவை கிறிஸ்துவின் இறையாட்சியைப் பரப்பும் கடமையைக் கொண்டுள்ளது World Catholic News 26 Nov 2012 நவ.26,2012. இயேசுவின் முழுப்பணியும், அவரது செய்தியின் சாரமும் இறையாட்சியை அறிவிப்பதையும், அதன் அடையாளங்கள் மற்றும் வியப்புக்களுடன் மனிதர் மத்தியில் அதனை நடைமுறைப்ப டுத்துவதையும் கொண்டுள்ளன என்று திருத்தந்தை...

Menu Title