வேல்சிங்கம் மாதா திருநாள்

 Walsingham Feast லண்டன்  ஆன்மீகப்பணியகம் ஆண்டு தோறும் நடாத்தும்வோல்சிங்கம்   திருத்தல  அன்னையின் மே மாத  வருடாந்த திருநாள்  04-05-2014 அன்று நடைபெறவுள்ளது வழிபாடுகள் காலை 1130 மணிக்கு நற்கருணை சிறப்பு வழிபாடும் நற்கருணை ஆசீரும்   12 மணிக்கு   திருவிழா திருப்பலியும்,  இடம்பெறும்.  வேல்சிங்கம் அன்னையின் ஆசீர் பெற  அனைவரை அன்புடன்  அழைக்றோம்.   Use this...

Menu Title