திருத்தந்தையின் புதன் பொதுமறையுரை

மே 28,2014. கடந்த வார இறுதியில் தான் மேற்கொண்ட, புனித பூமியின் ஜோர்டன், பாலஸ்தீனம் மற்றும் இஸ்ராயேல் நாடுகளில் மூன்று நாள் திருப்பயணத்தை நிறைவுச் செய்து திங்கள் இரவு வத்திக்கான் நகர் திரும்பிய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், அடுத்த நாள் காலையே உரோம் நகரின் புனித மேரி...

ஆண்டவரின் விண்ணேற்றம் 01-06-2014

முதல் வாசகம் திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-11 தெயோபில் அவர்களே, இயேசு தாம் தெரிந்துகொண்ட திருத்தூதர்களுக்கு அவர்கள் தூய ஆவியின் துணையோடு செய்ய வேண்டியவற்றைக் குறித்து அறிவுறுத்தியபின் விண்ணேற்றமடைந்தார். விண்ணேற்றமடைந்த நாள்வரை அவர் செய்தவை, கற்பித்தவை யாவற்றையும் குறித்து எனது முதலாம் நூலில் நான்...

Menu Title