புனிதரும் மனிதரே : மன்னிப்பைக் கற்றுக் கொடுத்தவர் (St. Jane Frances de Chantal)

தனது இருபதாவது வயதில் திருமணமாகி, பல எதிர்காலக் கனவுகளுடன் கணவன் வீட்டுக்குச் சென்ற ஜேன் பிரான்சிசுக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அவரது கணவர் கிறிஸ்டோப் தெ ஷந்தால், கோமகன் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றிருந்தாலும், ஏராளமான கடன்களையும் சேமித்து வைத்திருந்தார். இவ்வளவுக்கும் ஜேனின் தந்தை, பிரான்ஸ் நாட்டின் Burgundy நாடாளுமன்றத்...

திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் : கிறிஸ்தவர்களின் வாழ்வு, தாராளப் பிறரன்புச் செயல்களால் நிரம்பியுள்ளது

ஆக.23,2014. “கொடுப்பது எப்படி என்பதை கிறிஸ்தவர்கள் அறிந்திருக்கின்றனர், அவர்களின் வாழ்வு, அடுத்தவருக்குத் தாராளமாகச் செய்வதால் நிரம்பியுள்ளது, இது பல நேரங்களில் மறைவாக உள்ளது” என்று, தனது டுவிட்டர் செய்தியாக இச்சனிக்கிழமையன்று வெளியிட்டுள்ளார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். மேலும், இத்தாலியின் 35வது ரிமினிக் கூட்டத்துக்குச் செய்தி அனுப்பியுள்ள திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்...

Menu Title