மதங்கள் தோற்றுவிடவில்லை,  மதங்களைப் பின்பற்றுகின்றவர்கள் தோற்றுவிட்டனர்! உலக சர்வமத ஒற்றுமை வார நிகழ்வில் தமிழ் நேசன் அடிகளார்

Diocese of Mannar 25 Feb 2015 உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய நான்கு உயர்ந்த மதங்களைக் கொண்டது இந்த நாடு. இந்த மதங்களின் போதனைகள் இந்த நாட்டை அமைதியின் வழியில் நடத்த வேண்டும். ஆனால் கடந்த காலத்தில் நமது அனுபவம் எதிர்மறையானதாகவே உள்ளது. கடந்த காலங்களில் இந்த நாட்டில்...

கல்வாரியில் இயேசுவின் இறுதி வார்த்தைகள் – பகுதி – 2

தந்தையே, இவர்களை மன்னியும். தாங்கள் செய்வது என்னவென்று இவர்களுக்குத் தெரியவில்லை.   கடந்த எட்டு மாதங்களுக்கும் மேலாக, ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டில் கடத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இயேசு சபை அருள்பணியாளர் அலெக்சிஸ் பிரேம்குமார் அவர்கள், பிப்ரவரி 22, கடந்த ஞாயிறன்று விடுதலை அடைந்துள்ளார். அவரது விடுதலைக்காக இறைவனுக்கு நன்றி கூறி,...

Menu Title