திருத்தந்தை – “இறைவனின் புனித அன்னையே” என அச்சமின்றி அறிக்கையிடுவோம்

   சனவரி 1, கொண்டாடப்பட்ட “கன்னிமரியா, இறைவனின் அன்னை” பெருவிழா திருப்பலியில், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் வழங்கிய மறையுரை: அன்பு சகோதர, சகோதரிகளே! “பெண்களுக்குள் நீர் ஆசி பெற்றவர்; உம் வயிற்றில் வளரும் குழந்தையும் ஆசி பெற்றதே! என் ஆண்டவரின் தாய் என்னிடம் வர நான் யார்?”...

திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் – இப்பூமியைச் சுரண்ட வேண்டாம்

திருத்தந்தை புதன் மறைக்கல்வி உரை – AFP 22/04/2015 16:31 பகிர்வதற்கு: ஏப்.22,2015. மனித சமுதாயம் தனது ஆதாயத்துக்காக இப்பூமியைச் சுரண்டவோ, தவறாகப் பயன்படுத்தவோ வேண்டாமெனக் கேட்டுக்கொண்டார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். ஏப்ரல் 22 இப்புதனன்று பூமி தினம் கடைப்பிடிக்கப்பட்டதை முன்னிட்டு, இப்புதன் பொது மறைக்கல்விக்குப் பின்னர் இவ்வழைப்பை...

Menu Title