பிரான்சிஸ்கன் சபையினரின் அழைப்பு எளிய மனம், ஏழ்மை வாழ்வு

பிரான்சிஸ்கன் சபையினைச் சந்திக்கிறார் திருத்தந்தை மே,26,2015. பிரான்சிஸ்கன் சபையினரின் அழைப்பு, எளிய மனத்தையும், உடன்பிறப்பு உணர்வையும் மையமாகக் கொண்டது என்று கூறினார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். Order of Friars Minor என்றழைக்கப்படும் பிரான்சிஸ்கன் சபையின் பொதுப் பேரவையில் கலந்துகொள்ளும் 200 பிரதிநிதிகளை இச்செவ்வாயன்று வத்திக்கானில் சந்தித்து உரையாற்றிய...

மூவொரு இறைவன் பெருவிழா – ஞாயிறு சிந்தனை

    மழலையர்பள்ளி (Kindergarten) ஒன்றில் குழந்தைகள் அனைவரும் மிக மும்முரமாக வரைந்துகொண்டிருந்தனர். ஒவ்வொருவரின் ஓவியத்தையும் ஆசிரியர் பார்த்து இரசித்தபடியே சுற்றி வந்துகொண்டிருந்தார். மிக, மிக ஆழ்ந்த கவனத்துடன் எதையோ வரைந்து கொண்டிருந்த ஒரு சிறுமியை ஆசிரியர் அணுகி, “என்ன வரைந்து கொண்டிருக்கிறாய்?” என்று கேட்டார். தன்...

Menu Title