திருத்தந்தையின் மறைக்கல்வி – குழந்தை இயேசு கொணரும் செய்தி

திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், புதன் மறைக்கல்வி உரையின்போது டிச.30,2015. கிறிஸ்மஸ் பெருவிழாக் காலத்தில், அதுவும், இவ்வாண்டின் இறுதி புதனன்று, தூய பேதுரு வளாகத்தில் விசுவாசிகளை சந்தித்த திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், கோவில்களிலும், பல வீடுகளிலும் இந்நாட்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள குடில் குறித்து எடுத்துரைத்து, இயேசு, ஒரு குழந்தையாக நம்மிடம்...

திங்கள் 04-01-2016

  முதல் வாசகம் தூண்டுதல் கடவுளிடமிருந்து வருகிறதா எனச் சோதித்தறியுங்கள். திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 22 – 4: 6 அன்பார்ந்தவர்களே, கடவுளிடம் நாம் எதைக் கேட்டாலும் பெற்றுக்கொள்வோம்; ஏனெனில் அவர் கட்டளைகளைக் கடைப்பிடிக்கிறோம்; அவர் திருமுன் அவருக்கு உகந்தவற்றையே செய்து...

Menu Title