ஒரு கண்ணீர் துளி –அன்பின் மடல்

ஜெத்சமேனி தோட்டத்தில் தொடங்கிய மீட்பின் வரலாறு இது அன்று வியாழன் கறுப்பு குளத்தில் சூரியனை கழுவுக் கொண்டிருந்தது இரவு கைப்பாஸ் தலைமைகுரு பழைய கூட்டத்தின் பரிமாணங்கள் இயேசு பாவஇருளை சலவை செய்யவந்த உலகின் ஒளியை யூத இருட்டினால் உள் வாங்க இயலவில்லை ஊர்வலமாய் ஜெருசலேம் உள்ளே வந்தபின்...

காத்திருந்தது கல்வாரி

அல்போன்ஸ்- பெங்களுர்-அன்பின் மடல்   இயேசு கழுதை குட்டியின் மேல் அமர்ந்து யெருசலேமிற்குள் நுழைந்த பொழுது …. கூட வந்த கூட்டம் ‘தாவீதின் மகனுக்கு ஓசன்னா’ என்று ஆர்ப்பரித்தனர். யெருசலேமிற்குள் வந்தபொழுது நகர் முழுவதும் பரபரப்புற்று இவர் யார்? என்று கேட்டது (மத் 21:10) கேள்வி மிகவும்...

Menu Title