இது இரக்கத்தின் காலம் – சிலுவை சொல்லித்தரும் பாடம்

ஆலயத்தில்… அறையுண்ட இயேசுவின் திரு உருவம் – ANSA William J. Bausch என்ற அருட்பணியாளர் எழுதிய ஒரு கதை இது. 19ம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்தில் வாழ்ந்த ஓர் ஆயரைப் பற்றிய கதை. இந்த ஆயர் சிறந்த மறையுரையாளர். இறைவனை நம்பாதவர்கள், திருஅவையை வெறுத்துப் பழிப்பவர்கள் ஆகியோரைத்...

இது இரக்கத்தின் காலம்… – கருத்து உணர்த்தப்படவே வார்த்தைகள்

சுவாங் ட்ஸு என்பவர் நான்காம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த சீன மேதை, ஜென் துறவி. ஒருமுறை அவருடைய சீடர் ஒருவர், “குருவே, நீங்கள் எத்தனையோ பெரிய மனிதர்களைச் சந்தித்திருக்கிறீர்கள். அவர்களில் உங்களுடைய மனதைக் கவர்ந்தவர் யார்?” என்று கேட்டார். சுவாங் ட்ஸு சிரித்தார். “வார்த்தைகளை மறந்த ஒருவரே, என்னுடைய...

Menu Title