மலைப்பொழிவு கிறிஸ்தவ வாழ்வுப் பாதையில் வழிநடத்துகின்றது

சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில் திருப்பலி – OSS_ROM ஜூன்,06,2016. பேராசை, தற்பெருமை மற்றும் தன்னலத்தின் பாதைகளை விலக்கி வாழும்பொருட்டு, கிறிஸ்தவர்கள், இயேசுவின் மலைப்பொழிவுப் போதனைகளைப் பின்பற்றி நடக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். சாந்தா மார்த்தா இல்லச் சிற்றாலயத்தில், இத்திங்கள் காலையில் திருப்பலி நிறைவேற்றிய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்...

(ஜூன் 11)புனித பர்னபா – திருத்தூதர் நினைவு 11-06-2016

இன்றைய முதல் வாசகம்  இந்த நினைவுக்கு உரியது. முதல் வாசகம் பர்னபா தூய ஆவியால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு நம்பிக்கை நிறைந்தவராய் பெருந்திரளான மக்களை ஆண்டவரிடம் சேர்த்தார். திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 21b-26; 13: 1-3 அந்நாள்களில் பெருந் தொகையான மக்கள் நம்பிக்கை கொண்டு ஆண்டவரிடம் திரும்பினர்....

Menu Title