வோல்சிங்கம் திருத்தல அன்னையின் ஜூலை மாத வருடாந்த திருநாள்

வோல்சிங்கம் திருத்தல அன்னையின் ஜூலை மாத வருடாந்த திருநாள் வோல்சிங்கம் திருத்தல அன்னையின் ஜூலை மாத வருடாந்த திருநாள் லண்டன் ஆன்மீகப்பணியகம் ஆண்டு தோறும் நடாத்தும் வோல்சிங்கம் திருத்தல அன்னையின் ஜூலை மாத 30 ஆவது வருடாந்த திருநாள் 10-07-2016 அன்று நடைபெறவுள்ளது. இத்திருப்பலியை யாழ் மேதகு...

புனித யூதாததேயு யாத்திரை ஸ்தலத்தை நோக்கிய திருயாத்திரை

St. Jude pray for us                    புனித யூதாததேயு அப்போஸ்தலரே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் தமிழ் கத்தோலிக்க ஆன்மீகப் பணியகம் மேற்கொள்ளும் வருடாந்த திருயாத்திரை இவ்வருடம் செப்டம்பர் மாதம் 13ம் திகதி ஞாயிறு பி....

Menu Title