திருவருகைக் காலம் முதல் ஞாயிறு 27-11-2017

முதல் வாசகம்: இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-5 யூதாவையும் எருசலேமையும் குறித்து ஆமோட்சின் மகன் எசாயா கண்ட காட்சி: இறுதி நாள்களில் ஆண்டவரின் கோவில் அமைந்துள்ள மலை எல்லா மலைகளுக்குள்ளும் உயர்ந்ததாய் நிலைநிறுத்தப்படும்; எல்லாக் குன்றுகளுக்குள்ளும் மேலாய் உயர்த்தப்படும்; மக்களினங்கள் அதை நோக்கிச் சாரை...

திருத்தந்தையின் திருத்தூது மடல் – “இரக்கமும், அவலநிலையும்”

Misericordia et miseraல் கையெழுத்திடுகிறார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் – OSS_ROM நவ.21,2016.  கத்தோலிக்கத் திருஅவையில், 2015ம் ஆண்டு டிசம்பர் 8ம் தேதி தொடங்கிய, இரக்கத்தின் சிறப்பு யூபிலி ஆண்டு, 2016ம் ஆண்டு நவம்பர் 20, இஞ்ஞாயிறன்று நிறைவடைந்தது. ஒரு குழந்தையை அணைத்து, பாதுகாக்கும் பெற்றோரைப்போல, இறைவனின் இரக்கம்,...

Menu Title