பாசமுள்ள பார்வையில்…… அன்னையின் அர்த்தம் மாறிவருவதேன்?

புனித அன்னை தெரேசா – அன்னை என்பது பெருமைக்குரிய ஒரு சொல். அதனால்தான், தன் சொந்த அன்னை இல்லையென்றாலும், மரியாதைக்கும் மாண்புக்கும் உரியவர்களையும், உரியவைகளையும்கூட அன்னை என அழைப்பதுண்டு. இறைவன் மனிதருக்கு அளித்த மிக உன்னத உறவு, அன்னை எனும் உறவாகும். அந்த உன்னத உறவின் மேன்மை...

இந்திய கிறிஸ்தவ சபைகள் ஒன்றிணைந்து உழைக்க தீர்மானம்

டமோவில் இந்திய கிறிஸ்தவத் தலைவர்கள் கூட்டம் – சன.17,2017. இந்தியாவில் கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பை ஊக்குவிக்கவும், கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிரான தாக்குதல்களைச் சமாளிக்கவும், இந்தியாவின் கத்தோலிக்க மற்றும் பிரிந்த கிறிஸ்தவ சபைத் தலைவர்கள் ஒன்றிணைந்து செயல்பட தீர்மானித்துள்ளனர். சனவரி 18, இப்புதனன்று துவங்கும் கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு வாரக் கொண்டாட்டங்களுக்கு முன்னர்,...

Menu Title