நிலை வாழ்வை அடைய ”நாம் என்ன செய்யவேண்டும்”.

பேராசிரியர் அ. குழந்தை ராஜ் – காரைக்குடி நிலை வாழ்வு அடைய நாம் என்னன்னவெல்லாம் முயற்சி செய்கிறோம். பூசைக்கருத்து ஒப்புக்கொடுப்பது, மெழுகுத்திரி ஏற்றுவது, ஜெபமாலை சொல்வது, திருத்தலங்களுக்குச் செல்வது, பைபிளை வாசிப்பது இத்யாதி இத்யாதிச் செய்கிறோம். ஒரு பாஸ்டிங் பிரேயர், ஒருசந்திப் போன்றவற்றைச் செய்து விட்டு மோட்சக்...

பாலியல் கொடுமை கிறிஸ்துவால் வெறுக்கப்பட்ட பாவம்

றுவர் சிறுமியருக்கு எதிராக திருஅவையின் பணியாளர்கள் விளைவித்த துன்பங்கள், தன்னை மிகவும் மனவேதனை அடையச் செய்துள்ளதாகவும், இதனால், திருஅவையும் அவமானம் அடைந்துள்ளதென்றும், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் கூறினார். பாலியல் ரீதியாக சிறாருக்கு தீங்கிழைப்பதைத் தடுத்து, அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கும் வகையில், திருப்பீடத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஓர் சிறப்பு அவையின்...

Menu Title