லண்டன் ஆன்மீகப்பணியகம் ஆண்டு தோறும் நடாத்தும் வோல்சிங்கம் திருத்தல அன்னையின் ஜூலை மாத வருடாந்த திருநாள் 08-07-2018 அன்று நடைபெறவுள்ளது.

 

வோல்சிங்கம் யூலை 2018 திருயாத்திரை வழிபாட்டு நிரல்

மு.ப 10.15 – கொடியேற்றல்
மு.ப 10.30 – காலைப் புகழ்ச்சி செபம்
மு.ப 11.00 – திருச்செபமாலை (இம்முறை செபமாலைப்பவனி இடம்பெறாது)
மு.ப 11.30 – நற்கருணை ஆராதனை
பி.ப 12.15 – திருநாள் திருப்பலியும் அதனைத் தொடர்ந்து திருச்சுரூப பவனியும்
இறுதி ஆசீரும்

. வோல்சிங்கம் அன்னையின் ஆசீர் பெற அனைவரை அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.

உங்கள் கவனத்திற்கு – இது ஒரு புனித யாத்திரை தளம், எனவே அதன் புனிதத் தன்மையை பேணி பாதுகாக்குமாறும், ஆலய விதி முறைகளுக்குக் கட்டுப்பட்டு நடக்குமாறும் மிக பணிவன்புடன் கேட்டுகொள்கிறோம்.

Pleas10547526_10203397076940325_3206185750499349402_ne use this Post code to go to the Walsingham shrine – NR226AS

The Statue of Our Lady of Walsingham

All Catholic pilgrimages are centred on the Slipper Chapel, where the statue of Our Lady of Walsingham is enthroned. The statue is of course a modern one but has been modelled as closely as possible on the medieval statue. Our Lady is depicted in traditional style seated on a simple chair of state with the Child Jesus on her knee. She wears a Saxon crown in token of her ancient queen-ship and carries the lily of purity.

The Statue of Our Lady of Walsingham

The statue is not remarkable in itself but the sincere attempt to recreate the form of the old statue when the only available evidence came from circular pilgrim medallion is praiseworthy, and the result is pleasing and devotional.

It is a thought-provoking statue with theological implications so typical of the Middle Ages. The Child seems to dominate. It is not so much a statue of the Mother with the Child as a statue of the Child with the Mother in thebackground. The Child holds the Book of Gospels with one hand and with the other seems to shield his Mother from attack.

In recent years Our Lady has been depicted frequently as a lonely young girl. Our Lady of Lourdes and Our Lady of Fatima stand alone. Our Lady of Walsingham emphasises her Motherhood and her continual effort to present her Son to the world.

The Statue of Our Lady of Walsingham

The statue has an importance of its own not only because of its situation at the heart of the National Shrine, but because it is one of the few statues in the world to be crowned in the name of the Pope. The crowning was during a Marian Year, on 15th August 1954, by Archbishop O’Hara, who was to become Apostolic Delegate to Great Britain. At the same time the women of England presented a costly crown of gold and jewels which is placed on the statue at certain times.

The devotion to Our Lady of Walsingham received a further mark of papal approval during the visit to Britain of Pope John Paul II in 1982. The statue was taken from the Slipper Chapel to Wembley Stadium and occupied a place of honour on the altar while the Pope celebrated Mass in the presence of many thousands of people.

Menu Title