கிறிஸ்மஸ் கொண்டாட்டங்களின் இதயமாக…….

பிறரன்பினால் ஊட்டம் பெற்ற விசுவாசத்தைக் கொண்டுள்ள நம்முடைய கிறிஸ்மஸ் கொண்டாட்டங்கள், பிறருக்கு உதவுவதை மையம் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்டோபர் பிரான்சிஸ் – வத்திக்கான் செய்திகள் கிறிஸ்மஸ் கொண்டாட்டங்களின் இதயமாக, இயேசுவும், உதவித் தேவைப்படும் நம் சகோதரர், சகோதரிகளும் இருக்கவேண்டும் என அழைப்பு விடுத்துள்ளார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்....

Menu Title