இம்மானுவேல் இறைவன்!!! !அனைவருக்கும் கிறிஸ்து பிறப்பின் நல் வாழ்துக்கள் !

இயேசுவில் இனிய இணைய தள அன்பர்களே,

கிறிஸ்து பிறப்பு விழா மகிழ்ச்சியின் விழா! இந்த நாளில் உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துகள்.

கிறிஸ்துவின் அன்பும் அமைதியும் உங்கள் உள்ளங்களிலும் இல்லங்களிலும் தங்கி

உங்களை நிறைவாழ்வை நோக்கி வழிநடத்துவாராக!

 

Christmas services 2017

24.12.2018 – 8.00pm at St. Elpheges church, 120 Stafford Road, Wallington SM6 9AY

24.12.2018 – 11.30pm at St. Anselm’s church, The Green, Southall UB2 4BE

24.12.2018 –11.30pm at All Saints church, Kenton HA3 0UL

26.12.2018 – 3.00pm Tsunami memory service at Scouts hall Arthur Road, Motspur Park KT3 6LS

 

New Year mass 2019

31.12.2018 – 11.30pm at St. Anselm’s church, The Green – Southall UB2 4BE

31.12.2018 – 11.30pm at All Saints church, Kenton HA3 0UL

31.12.2018– 11.30pm at St. Antony’s church, Forest Gate, Eastham E7 9QB

01.01.2019 – 6.30am at St. Boniface Church, 185 Mitcham Road Tooting SW17 9PG

Menu Title