தமிழ் கத்தோலிக்க ஆன்மீகப் பணியகத்தினால் நடைப்பெற்ற Catechism பரீட்சையில் முதல் இடம் பெற்றோரின் விபரங்கள் நாளை
website இல் வெளியிடப்படும்

Menu Title