கிறிஸ்துவின் ஒளியை பிரதிபலிக்கும் நிலவாக நாம்…

நம் ஒளியில் நம்பிக்கை கொண்டு செயல்படும்போது, இயேசுவின் ஒளியை கண்டுகொள்ளத் தவறுகின்றோம். கிறிஸ்டோபர் பிரான்சிஸ் – வத்திக்கான் செய்திகள் இயேசுவின் பிறப்பும், பின்னர், தன் 30வது வயதில் அவர் தன்னை வெளிப்படுத்திய விதமும், எளிமையான முறையில் இடம்பெற்றன என்று, இஞ்ஞாயிறன்று கொண்டாடப்பட்ட திருக்காட்சி திருவிழா திருப்பலி மறையுரையில்...

கொடுப்பதில் கிடைக்கும் மகிழ்ச்சியை நாம் மீண்டும் கண்டுகொள்ள

நமக்குரியதை, இறைவனுடனும், பிறருடனும் பகிரும் பண்பை, மனுமகனாம் இயேசுவிடமிருந்து கற்று, அதை உயிருடன் வைத்திருப்போம் கிறிஸ்டோபர் பிரான்சிஸ் – வத்திக்கான் செய்திகள் மனுமகனைப்போல் நம் வாழ்வை பிறருடன் பகிரும் பண்பை உயிரோட்டமாய் வைத்திருப்போம், என, இத்திங்களன்று, தன் டுவிட்டர் செய்தியாக எழுதியுள்ளார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். ‘நம் வாழ்வைப்...

Menu Title