——————————————————————————————————————————————————————————————-

திருப்பலித்தலங்களின் தொடர்பாளர்கள்

——————————————————————————————————————————————————————————————-

  1. Croydon/Wallington

nimal 

திரு.நிமல் கபிரியேல் பிள்ளை 

Mr. Nimal Gabriel Pillai
07890998336

gnimal@hotmail.com

——————————————————————————————————————————————————————————————-

 2. Earlsfield

viber-image-3 

திருமதி. லினெட் சுகந்தி அந்தோனிப்பிள்ளை 

Mrs. Lynette Suganthy Anthonypillai
-07958208489 

lynette.antonypillai@mottmac.com

——————————————————————————————————————————————————————————————-

3. Eastham

thaya-charles

Mr  Ignatios Thaya Charles Donpattu
07438938381     

ignatios.thaya@hotmail.com

——————————————————————————————————————————————————————————————-

4. Gants Hill

 திரு. தேவராஜன்

Mr.A.J. Thevarajan
07971780011

tom414@btinternet.com

——————————————————————————————————————————————————————————————-

5. Glasgow  

திருமதி. மேரி அலோசியஸ் 

Mrs. Mary Alosyious
01414202095  

——————————————————————————————————————————————————————————————-

6. Kenton

shanthi

Mrs. Shanthi Mahenthiran

07795481162

shanthilouis3@gmail.com

—————————————————————————————————————————————————————————————–

7. Lewisham

Mr.Bernard.Rajendram                                                                                                                 –

07956319576  

brajendram@aol.com

—————————————————————————————————————————————————————————————–

8. Milton Keynes

திரு. சார்லஸ் சவரிமுத்து 

Mr. Charles Savarimuthu
01908393377

—————————————————————————————————————————————————————————————–

9. Southall 

avalin

 Mr. Avalin Pothinathar                                                                                                                                      –

07939616518

avalin@hotmail.co.uk

—————————————————————————————————————————————————————————————–

10. Southend on Sea

திரு. ஜோ சேவியர் 

Mr .Joe Xavier
07958038037 

—————————————————————————————————————————————————————————————–

11. Wembley

 Mr. Anthonymuthu Arulthas

07424571575

—————————————————————————————————————————————————————————————–

12. Ilford                                                           

Jerome Arulvethathasan

07939616518  

jerome14eathan@hotmail.co.uk

—————————————————————————————————————————————————————————————–

13. Coventry

—————————————————————————————————————————————————————————————-

14. Leicester

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Menu Title