கிறிஸ்துவின் ஒளியை பிரதிபலிக்கும் நிலவாக நாம்…

நம் ஒளியில் நம்பிக்கை கொண்டு செயல்படும்போது, இயேசுவின் ஒளியை கண்டுகொள்ளத் தவறுகின்றோம். கிறிஸ்டோபர் பிரான்சிஸ் – வத்திக்கான் செய்திகள் இயேசுவின் பிறப்பும், பின்னர், தன் 30வது வயதில் அவர் தன்னை வெளிப்படுத்திய விதமும், எளிமையான முறையில் இடம்பெற்றன என்று, இஞ்ஞாயிறன்று கொண்டாடப்பட்ட திருக்காட்சி திருவிழா திருப்பலி மறையுரையில்...

கிறிஸ்மஸ் கொண்டாட்டங்களின் இதயமாக…….

பிறரன்பினால் ஊட்டம் பெற்ற விசுவாசத்தைக் கொண்டுள்ள நம்முடைய கிறிஸ்மஸ் கொண்டாட்டங்கள், பிறருக்கு உதவுவதை மையம் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்டோபர் பிரான்சிஸ் – வத்திக்கான் செய்திகள் கிறிஸ்மஸ் கொண்டாட்டங்களின் இதயமாக, இயேசுவும், உதவித் தேவைப்படும் நம் சகோதரர், சகோதரிகளும் இருக்கவேண்டும் என அழைப்பு விடுத்துள்ளார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்....

Menu Title