தாயகத்  திருச்சபை


      யாழ்ப்பாணம் மறை மாவட்டம் – Diocese of Jaffna

Bishop Rt.Rev.Dr. ஜஸ்டின் பெர்னார்ட் ஞானப்பிரகாசம்

          Bishop Rt.Rev.Dr. Justin Bernard Gnanapragasam

 

8428723

மன்னார் மறை மாவட்டம் – Diocese of Mannar

 Rt.Rev.Dr. பிடெலிஸ் லியோனல் இமானுவேல் பெர்னாண்டோ

 Bishop Rt.Rev.Dr. Fidelis Lionel Emmanuel Fernando

Image result for Fidelis Fernando

திருகோணமலை மறை மாவட்டம் – Diocese of Trincomalee

Bishop Rt.Rev.Dr.Rev. Dr. Christian Noel Emmanuel

கிறிஸ்ரியன் நோயல் இம்மானுவேல் அடிகளார்

20150716_bishop_thirnko       

மட்டக்களப்பு – அம்பாறை  மறை மாவட்ட ஆயர்– Diocese of Batticaloa

 Bishop Rt.Rev.Dr. பொன்னையா ஜோசப்

 Bishop Rt.Rev.Dr. Ponniah Joseph 

 

 

                     BISHOPS IN SRI LANKA
ARCHDIOCESE OF COLOMBO
ARCHDIOCESE OF COLOMBO
His Eminence Malcolm Cardinal Ranjith
Archbishop of Colombo
Archbishop’s House,
Borella, Colombo 8,
Sri Lanka.
Tel – 0094 – 11-2695471 – 3
Fax – 0094 – 11 – 2692009
E-mail – archbishop@sltnet.lk
Website – www.archdioceseofcolombo.com
Most Rev. Dr. Marius Peiris
Auxiliary Bishop of Colombo,
Archbishop’s House,
Borella, Colombo 8,
Sri Lanka.
Tel – 0094 – 11-2695471 – 3
Fax – 0094 – 11 – 2667085
E-mail – bishopmp@sltnet.lk
WebsiteWebsite -www.archdioceseofcolombo.com
ARCHDIOCESE OF COLOMBO
ARCHDIOCESE OF COLOMBO
Most Rev. Dr. Emmanuel Fernando
Auxiliary Bishop of Colombo,
Archbishop’s House,
Borella, Colombo 8,
Sri Lanka.
Tel – 0094 – 11-2695471 – 3
Fax – 0094 – 11 – 2692009
E-mail – emmafdo@bell.net
Website -www.archdioceseofcolombo.com

Most Rev. Dr. Maxwell Silva
Auxiliary Bishop of Colombo,
Archbishop’s House,
Borella, Colombo 8,
Sri Lanka.

Tel – 0094 – 11-2695471 – 3
Fax – 0094 – 11 – 2692009
E-mail – maxwellsilva81@gmail.com

Website -www.archdioceseofcolombo.com

DIOCESE OF GALLE

DIOCESE OF JAFFNA
Most Rev. Dr. Raymond Wickramasinghe
Bishop of Galle,
Bishop’s House,
Kaluwella, Galle,
Sri Lanka.
Tel – 0094 – 91 – 2223318 / 0094 – 91 – 2234256 [Dir]
Fax – 0094 – 91 – 2223318Website – www.gallediocese.org

Bishop Rt.Rev.Dr. Justin Bernard Gnanapragasam

Bishop of Jaffna,
Bishop’s House,
P.O. Box 2, Jaffna,
Sri Lanka.

Tel – 0094 – 021- 2222161
Fax – 0094 – 021- 2222161
E-mail – bissavun@sti.lk

DIOCESE OF TRINCOMALEE 

DIOCESE OF BATTICALOA

Most Rev. Dr. Rev. Dr. Christian Noel Emmanuel
Bishop of Trinco –,
Bishop’s House,
Trincomalee,
Sri Lanka.
Tel – 0094 – 65 – 2222677 [Dir]
Mobile – 0094 – 71 – 8428051
E-mail – bishoptrincomaleei@gmail.comWebsite – www.trincobattidiocese.com
Most Rev. Dr. Joseph Ponniah
Bishop of Batticaloa,
Bishop’s House,
Batticaloa,
Sri Lanka.
Tel – 0094 – 65 – 2222642 / 2222735
Fax – 0094 – 65 – 2224667
E-mail – ponralan@yahoo.comWebsite – www.trincobattidiocese.com

DIOCESE OF KANDY

DIOCESE OF MANNAR
Most Rev. Dr. Vianney Fernando
Bishop of Kandy,
Bishop’s House,
No. 873, Peradeniya Road, Kandy,
Sri Lanka.
Tel – 0094 – 81 – 4471601 – 2 / 0094 – 081 – 2222300 [Dir]
Fax – 0094 – 81 – 2232792
E-mail bvianney@sltnet.lk

Website – www.kandydiocese.net

Most Rev. Dr. Rayappu Joseph
Bishop of Mannar
Bishop’s House,
Pattim, Mannar,
Sri Lanka.

Tel – 0094 – 23 – 2232503
Fax – 0094 – 23 – 2232709
E-mail – bpjoseph@sltnet.lk

DIOCESE OF BADULLA
DIOCESE OF CHILAW

Most Rev. Dr. Winston Fernando SSS
Bishop of Badulla,
Bishop’s House,
” Rock Hill “, Badulla,
Sri Lanka.

Tel – 0094 – 55 – 2222867 / 0094 – 55 – 2229241 [Dir]
Fax – 0094 – 55 – 2229241
E-mail – bpwnstbd@sltnet.lk

Most Rev. Dr. Valence Mendis
Bishop of Chilaw,
Bishop’s House,
Chilaw,
Sri Lanka.

Tel – 0094 – 32 – 2222332 / 2223377 / 0094 – 32 – 2220625 [Dir]
Fax – 0094 – 32 – 2223233
E-mail – bpvalence@sltnet.lk

Website – http://cdmain.blogspot.com

DIOCESE OF ANURARADHAPURA
DIOCESE OF RATNAPURA
Most Rev. Dr. Norbert Andradi OMI
Bishop of Anuradhapura,
Bishop’s House,
New Town, Anuradhapura,
Sri Lanka.
Tel – 0094 – 25 – 2222503
Fax – 0094 – 25 – 2222503
E-mail –bandradi@sltnet.lk

Most Rev. Dr. Cletus C. Perera OSB
Bishop Elect of Ratnapura
Bishop’s House,
Madola, Avissawella,
Sri Lanka.

Tel – 0094 – 36 – 2232368 / 0094 – 36 – 2232370 ( Dir )
Fax – 0094 – 36 – 2232369
E-mail – bisratnapura@gmail.com

DIOCESE OF KURUNEGALA
ARCHBISHOP EMERITUS OF COLOMBO

Most Rev. Dr. Harold Anthony Perera
Bishop of Kurunegala,
Bishop’s House,
409, Negombo Road,
Malkaduwawa, Kurunegala.
Sri Lanka.

Tel – 0094 – 37 – 2222854 / 0094 – 37 – 2224935
Fax – 0094 – 37 – 2224935
E-mail – bpharryp@gmail.com

Most Rev. Dr. Nicholas Marcus Fernando
Archbishop Emeritus of Colombo
” Emmaus “, No. 202, National Basilica Mawatha,
Tewatta, Ragama,
Sri Lanka.

Tel – 0094 – 11 – 2958208
Fax – 0094 – 11 – 2692009

E-mail – archbishopnmf@gmail.com

Website – www.archdioceseofcolombo.com

BISHOP EMERITUS OF GALLE
ARCHBISHOP EMERITUS OF COLOMBO
Most Rev. Dr. Elmo Perera
Bishop Emeritus of Galle,
Bishop’s House,
kaluwella, Galle,
Sri Lanka.
Tel – 0094 – 91 – 2223318
Fax – 0094 – 91 – 2223318
Most Rev. Dr. Oswald Gomis
Archbishop Emeritus of Colombo
c/o Retreat House,
Tewatta, Ragama.
Sri Lanka.
Tel – 0094 – 11-2958676
Fax – 0094 – 11-2692009
E-mail – aboswaldgomis@sltnet.lk
BISHOP EMERITUS OF
TRINCOMALEE – BATTICALOA

adlimina2014_001

Menu Title